Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet og Mysoft har inngått avtale om leveranse av ny CRM-løsning, kursadministrasjon og datavarehus.

Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet og Mysoft har inngått en avtale om leveranse av ny CRM-løsning, kursadministrasjon og datavarehus. Leveransen av ny integrert CRM-løsning baserer seg på Microsoft Dynamics 365 som CRM-plattform.

Folkeuniversitetet er en ideell organisasjon som har som formål å bidra til et mer meningsfylt liv for den enkelte samt fremme livslang læring og likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter. Som offentlig godkjent studieforbund tilbyr Folkeuniversitetet kurs og studier for voksne innen yrkesfag, språk, kultur og fritidsaktiviteter, både som begynneropplæring og på videregående, fagskole- og høgskole/universitetsnivå. De fleste kursene er åpne for alle interesserte, men Folkeuniversitetet har også mange tilbud i bedriftsintern opplæring eller som oppdrag for offentlig sektor.

Hvert år deltar mer enn 160 000 voksne på ett eller flere av de 10 000 ulike kurs eller opplæringstiltak Folkeuniversitetet arrangere over hele landet. I tillegg deltar mer enn 20 000 voksne i bedriftsintern opplæring.

Avtalen innebærer at Folkeuniversitetet får en moderne og fremtidsrettet CRM- og kursadministrativ løsning for hele sin virksomhet på en enhetlig CRM-plattform, med mulighet for automatisering og effektivisering av arbeidsprosesser. Gjennom rollebasert tilgangsstyring vil CRM-løsningen tilpasses ulike roller og brukergrupper.

Dette er en viktig avtale for Mysoft, og som vil løfte kursløsningen vår og forbedre konkurranseevnen vår inn mot kursmarkedet og voksenopplæringen i Norge og Sverige. Valget av Mysoft som ny leverandør til Folkeuniversitetet er for oss også en anerkjennelse av vår kompetanse og erfaring med Microsoft Dynamics 365 som CRM-plattform og Mysoft 2021 Dynamics 365 som ledende basisløsning til organisasjonsmarkedet.

Vi ser frem til et godt og spennende samarbeid med dyktige og entusiastiske medarbeidere i Folkeuniversitetet!

Norske arkitekters landsforbund i drift med ny CRM-løsning

Etter en intensiv prosjektperiode på 5-6 måneder er Norske arkitekters landsforbund (NAL) nå i drift med Mysoft 2021 Dynamics 365. Løsningen bygger i sin helhet på Microsoft Dynamics 365 v.9. Løsningen er levert og driftes som en Mysoft skyløsning.

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. NAL arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser. NAL har om lag 4.000 medlemmer. NAL har et omfattende kurstilbud til sine medlemmer med kurser og arrangementer samt nettkurs med direkte strømming eller som opptak. Mysoft har levert en integrert kursløsning og løsning for kurspåmelding. Denne løsningen er igjen integrert med nye kurssider levert av Xlent.

Leveransen av Mysoft Dynamics i basisversjon består av følgende delsystemer, funksjoner og tjenester:

• Medlemsadministrasjon
• Kursadministrasjon
• Abonnement
• Integrerte arbeidsprosesser
• Arbeidsbord for brukere/brukergrupper
• Økonomimotor – fakturering, reskontro, betalingsløsninger
• Portalløsning med lokal medlemsadministrasjon for lokalforeninger og tillitsvalgte
• Selvbetjeningsløsninger for medlemmer; Min side, Bli medlem, Kurspåmelding mm
• Rettighetsstyring og tilgangsadministrasjon
• GDPR-funksjonspakke
• Tjenester for bygging av arbeidsprosesser, utvikling av kundetilpasninger samt implementeringstjenester

Vi ønsker NAL lykke til med ny CRM-løsning og ser frem til et godt samarbeid i årene som kommer!

Svensk Sjuksköterskeförening og Mysoft har inngått avtale om samarbeid

Svensk Sjuksköterskeförening og Mysoft har inngått avtale om samarbeid. Avtalen innebærer at Mysoft skal levere en integrert medlems- og kursløsning basert på bransjeløsningen Mysoft 2021 Dynamics 365. Løsningen bygger i sin helhet på standardløsningen Microsoft Dynamics 365 CRM. Partene har også inngått en vedlikeholds-, drifts- og forvaltningsavtale hvor CRM-løsningen leveres og driftes som en skyløsning.

Svensk Sjuksköterskeförening er en ideell forening og en uavhengige faglige sammenslutning for sykepleiere. Foreningens oppdrag er å lede, utvikle og utnytte kunnskap og vitenskap innen sykepleien. Foreningen gjør dette ved å jobbe med og bygge på fire områder – forskning, etikk, utdanning og kvalitet. Foreningen har i dag ca. 65.000 medlemmer og nærmere 50 seksjoner og nettverk (profesjonsforeninger).

Leveransen av Mysoft Dynamics i basisversjon består av følgende delsystemer, funksjoner og tjenester:

 • Medlemsadministrasjon
 • Kursadministrasjon
 • Abonnement
 • Saksbehandling og dokumentadministrasjon
 • Integrerte og automatiserte arbeidsprosesser
 • Arbeidsbord for brukere/brukergrupper
 • Økonomimotor – fakturering, reskontro, betalingsløsninger
 • Portal og selvbetjeningsløsninger for medlemmer; Min side, Bli medlem, Kurspåmelding mm
 • Rettighetsstyring og tilgangsadministrasjon
 • GDPR-funksjonspakke
 • Tjenester for bygging av arbeidsprosesser, utvikling av kundetilpasninger samt implementeringstjenester

Vi ønsker Svensk Sjuksköterskeförening velkommen som kunde!

HjärtLung og Mysoft har inngått avtale om leveranse av ny CRM-løsning

Riksförbundet HjärtLung (RHL) og Mysoft har inngått avtale. RHL valgte Mysoft og Mysoft Dynamics som ny CRM-løsning etter en omfattende og grundig anbudsprosess. Mysoft skal levere en komplett CRM-løsning basert på standardsystemet Microsoft Dynamics 365 v. 9. Viktig for valg av samarbeidspartner er at Mysoft som systemleverandør også tilbyr en aktiv forvaltning av løsningen gjennom et langsiktig samarbeid. Partene har derfor også inngått en vedlikeholds-, drifts- og forvaltningsavtale hvor CRM-løsningen leveres og driftes som en skyløsning.

Leveransen av Mysoft Dynamics 365 i basisversjon består av følgende delsystemer, funksjoner og tjenester:

 • Medlemsadministrasjon
 • Kursadministrasjon
 • Abonnement
 • Arbeidsprosesser for interesseorganisasjoner
 • Arbeidsbord for brukere/brukergrupper
 • Økonomimotor – fakturering, reskontro, betalingsløsninger
 • Portalløsning med lokal medlemsadministrasjon for lokalforeninger og tillitsvalgte
 • Lokal kursadministrasjon
 • Selvbetjeningsløsninger for medlemmer Min side, Bli medlem, Kurskalender, kurspåmelding mm
 • Rettighetsstyring og tilgangsadministrasjon
 • GDPR
 • Tjenester for bygging av arbeidsprosesser, utvikling av kundetilpasninger samt implementeringstjenester

RHL har opsjon på å ta i bruk Mysoft Innsamling i en fase 2. En mulig innfasing av innsamlingsløsningen blir først avklart etter at RHL har gått i drift med medlemsløsningen.

Riksförbundet HjärtLung er en landsomfattende pasientorganisasjon som jobber for at alle mennesker med hjerte-, karsykdom og lungesykdom skal ha et godt liv og få best mulig omsorg og livskvalitet. RHL er politisk og religiøst uavhengig og drives av ideelle krefter i foreninger på nasjonalt, fylkes- og lokalt nivå. RHL har i dag ca. 35.000 medlemmer, 141 lokalforeninger og 21 fylkesforeninger.

Vi ønsker RHL velkommen som kunde!

Hörselskadades Riksförbund valgte Mysoft

Hörselskadades Riksförbund (HRF) valgte Mysoft og Mysoft Dynamics som ny CRM-løsning etter en omfattende og grundig anbudsprosess. Valget falt på Mysofts nye skyløsning, da Mysoft kunne tilby en komplett samhandlingsløsning basert på standardsystemet Microsoft Dynamics 365 v. 9. Avgjørende for valget var også at Mysoft som systemleverandør kan tilby aktiv forvaltning av løsningen gjennom et langsiktig samarbeid, hvor nye versjoner til en forutsigbar pris inngår.

Leveransen av Mysoft Dynamics 365 i basisversjon består av følgende delsystemer, funksjoner og tjenester:

 • Medlemsadministrasjon
 • Kursadministrasjon
 • CRM og innsamling
 • Kampanje/utvalg
 • Abonnement
 • Saksbehandling og dokumentadministrasjon
 • Arbeidsprosesser for interesseorganisasjoner
 • Arbeidsbord for brukere/brukergrupper
 • Økonomimotor –  transaksjonsregister, fakturering, reskontro, betalingsløsninger
 • Portalløsning med lokal medlemsadministrasjon for lokalforeninger og tillitsvalgte
 • Lokal kursadministrasjon
 • Selvbetjeningsløsninger for medlemmer og givere; Min side, Bli medlem, Fast giver, mm
 • Rettighetsstyring og tilgangsadministrasjon
 • Tjenester for bygging av arbeidsprosesser, utvikling av kundetilpasninger samt implementeringstjenester

HRF er Sveriges største organisasjon for hørselshemmede – en ideell, partipolitisk og religiøs uavhengig folkebevegelse som arbeider for å ivareta hørselshemmedes interesser gjennom å opplyse, støtte og påvirke. HRF er for alle som har et hørselstap eller er døv, og for alle med tinnitus, hyperakusis eller Menières sykdom.

Les hvorfor våre kunder valgte Mysoft Dynamics 365

HRF har om lag 24 000 medlemmer i hele landet, med over 180 lokalforeninger fordelt på 22 distrikt. HRF bedriver også en omfattende innsamlingsvirksomhet for å kunne fremme forskning, støtte individuelle og forfølge saker som er viktige for hørselshemmede.

Vi er glade for at HRF valgte Mysoft, og ser frem til et spennende og godt samarbeid!

Enda et forbund har valgt Mysoft

Det norske maskinistforbund (DNMF) og Mysoft har inngått avtale om leveranse av Mysoft Dynamics 365 i bransjeversjon for fagforbund. Løsningen bygger i sin helhet på Microsoft Dynamics 365 v.9. Dnmf har fra tidligere hatt erfaring med en medlemsløsning basert på Microsoft Dynamics CRM 2011 fra en annen leverandør og ønsket å fortsette med en Dynamics-plattform.

DNMF valgte Mysoft Dynamics basert på Microsoft Dynamics 365 fremfor å oppgradere eksisterende løsning da Mysoft har;

 • En godt fungerende samhandlingsløsning basert på siste versjon av Dynamics 365
 • Flere enn 20 fagforbund i Norge og Sverige som anvender løsningen
 • En stabil forvaltningsorganisasjon med kompetanse på kundens løsning og relevant virksomhetsforståelse

Les hvorfor våre kunder valgte Mysoft Dynamics 365

Leveransen av Mysoft Dynamics i basisversjon består av følgende delsystemer, funksjoner og tjenester:

 • Medlemsadministrasjon
 • Kursadministrasjon
 • Abonnement
 • Saksbehandling og dokumentadministrasjon
 • Arbeidsprosesser for fagforbund
 • Arbeidsbord for brukere/brukergrupper
 • Økonomimotor – lønnstrekk, fakturering, reskontro, betalingsløsninger
 • Portalløsning med lokal medlemsadministrasjon for lokalforeninger og tillitsvalgte
 • Selvbetjeningsløsninger for medlemmer; Min side, Bli medlem, Kurspåmelding mm
 • Rettighetsstyring og tilgangsadministrasjon
 • GDPR-funksjonspakke
 • Tjenester for bygging av arbeidsprosesser, utvikling av kundetilpasninger samt implementeringstjenester

DNMF er et partipolitisk uavhengig fagforbund tilsluttet Unio, og har vel 6000 medlemmer innen maritime og tekniske yrker, sjø- og landansatte i offentlig- og privat sektor. DNMFs medlemmer jobber hovedsakelig innenfor internasjonal- og innenriks skipsfart, olje- og gassutvinning, samt i en rekke landbaserte virksomheter.

Vi ønsker Det norske maskinistforbundet velkommen som kunde!

Norges Farmaceutiske Forening valgte Mysoft skyløsning

I september valgte Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) å inngå avtale med Mysoft om leveranse av Mysoft Dynamics 365 i bransjeversjon for fagforbund. Løsningen bygger i sin helhet på Microsoft Dynamics 365 v.9. Løsningen skal leveres som en skyløsning og driftes i Mysofts driftssenter

Farmaceutene er fag- og profesjonsforeningen for farmasøyter i Norge. Farmaceutene er Norges eldste fagforening og største organisasjon for farmasøyter. Foreningen er landsdekkende og organiserer de fleste farmasøytene i landet. Farmaceutene har over 4.500 medlemmer.

Leveransen av Mysoft Dynamics i basisversjon består av følgende delsystemer, funksjoner og tjenester:

 • Medlemsadministrasjon
 • Kursadministrasjon
 • Abonnement
 • Saksbehandling og dokumentadministrasjon
 • Arbeidsprosesser for fagforbund
 • Arbeidsbord for brukere/brukergrupper
 • Økonomimotor – lønnstrekk, fakturering, reskontro, betalingsløsninger
 • Portalløsning med lokal medlemsadministrasjon for lokalforeninger og tillitsvalgte
 • Selvbetjeningsløsninger for medlemmer; Min side, Bli medlem, Kurspåmelding mm
 • Rettighetsstyring og tilgangsadministrasjon
 • GDPR-funksjonspakke
 • Tjenester for bygging av arbeidsprosesser, utvikling av kundetilpasninger samt implementeringstjenester

Vi ønsker Norges Farmaceutiske Forening velkommen som kunde!

Fackförbundet ST og Finansförbundet oppgraderer sitt virksomhetssystem

Fackförbundet ST og Finansförbundet har begge inngått avtaler med Mysoft om oppgradering til Mysoft 2019 Dynamics basert på Microsoft Dynamics 365 versjon 9.

Microsoft lanserer stort sett hvert år en ny versjon av Microsoft Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 versjon 9 ble tilgjengelig i markedet i februar 2019. Mysoft har som policy å tilpasse vår bransjeløsning for fagforbund alltid til siste versjon av Dynamics 365, slik at våre kunder ikke risikerer å sitte igjen med gamle og på sikt utdaterte versjoner. Sentralt for Dynamics 365 versjon 9 har vært et helt nytt brukergrensesnitt som er mer brukervennlig og enklere å forholde seg til.

I tillegg til selve oppgraderingen vil begge forbundene også implementere Mysoft Dialogmodul, vår nye modul for sikker kommunikasjon, og som i et GDPR-perspektiv regnes som et sikrere alternativ enn email.

Fackförbundet ST er et av Sveriges største fagforbund innen blant annet statlige virksomheter med mer enn 95.000 medlemmer. Fackförbundet ST har vært kunde av Mysoft siden 2015.

Finansförbundet er Sveriges største fagforeningen innen finanssektoren, og representerer over 32.000 medlemmer fra 300 bedrifter. Finansförbundet har vært kunde av Mysoft siden 2013.

Mysoft taper rettsak – Endring av markedsstrategi og prosjektrutiner

Mysoft inngikk i 2013 avtale med Norske Kiropraktorers Servicekontor (NKS) om leveranse av en CRM-løsning for medlemsadministrasjon og kursadministrasjon, samt ny hjemmesideløsning.

Avtalen var den aller første som ble inngått av Mysoft med en kunde basert på en Microsoft-plattform, med Dynamics CRM og SharePoint som sentrale løsningsapplikasjoner.

Leveranse til NKS skulle iht. avtalen skje i 2013, samtidig med leveranse til to andre fagforbund. NKS var den desidert minste av disse med sine 900 medlemmer, mens de to andre begge hadde over 20.000 medlemmer.

NKS var i full operativ drift med Mysoft medlem- og kursadministrasjon i løpet av 1.halvår 2014, og våre to andre fagforbund var også i drift som avtalt.

NKS-leveransen omfattet imidlertid også en ny hjemmesideløsning basert på Microsoft SharePoint, versjon 2011, og det viste seg at denne versjonen hadde vesentlige begrensninger innen publisering og dokumentadministrasjon. Dette medførte problemer med å komme frem til en design for hjemmesidene som NKS ville godta, samtidig som NKS ikke overholdt avtalte frister vedrørende endring av innholdssider i gammel hjemmesideløsning og publisering av disse i ny hjemmesideløsning.

Dette medførte sterk mistillit mellom NKS og Mysoft, og dette delprosjektet stanset opp.

Begge parter var av den oppfatning at motparten i større grad en den annen part hadde misligholdt avtalen, og saken ble bragt inn for retten. Dom i Lagmannsretten falt i desember 2017, og Mysoft tapte saken.

Hovedbegrunnelsen var at Mysoft forsettlig hadde misligholdt avtalen ved å unnlate å fullføre arbeidet med ny hjemmesideløsning. Dette selv om NKS ikke hadde medvirket til fullføring.

Med bakgrunn i denne kostbare kompetanseoppbyggingen besluttet Mysoft allerede i 2015 å legge følgende kriteria til grunn for fremtidige prosjektleveranser;

 • Mysoft vil ikke lenger tilby og levere hjemmesideløsninger.
 • I alle prosjekter utarbeides rammebeskrivelser med fokus på arbeidsprosesser i ny løsning. Rammebeskrivelsen må utarbeides i nær dialog med kunden, og være omfattende nok til at denne kan benyttes som referansedokumentasjon ved leveransekontroll og godkjennelse av leveransen.
 • Leveranseavtalen må definere begge parters ansvar og forpliktelser i prosjektet, og alle leveranseutvidelser må avtales skriftlig.

I tillegg har Mysoft med bakgrunn i vår erfaring fra NKS og andre mindre kunde-prosjekter, besluttet å ikke tilby våre løsninger til potensielle kunder som har for begrensede administrative ressurser til å kunne implementere integrerte samhandlingsløsninger.

World Animal Protection Sverige og Mysoft har inngått avtale

World Animal Protection Sverige og Mysoft har inngått avtale om leveranse av et nytt integrert CRM- og innsamlingssystem basert på Microsoft Dynamics 365 v.9, og Mysoft 2019 Dynamics, som er Mysofts bransjeløsning for interesse- og innsamlingsorganisasjoner. World Animal Protection Sverige hadde behov av et nytt moderne og effektivt innsamlingssystem som kunne understøtte viktige CRM-prosesser og en fortsatt ambisiøs innsamlingsvirksomhet, og valget falt på Mysoft.

World Animal Protection Sverige er en ideell forening som ble etablert i 2009. Den er en del av en global dyrevernorganisasjon som har beskyttet dyr fra utnytting og mishandling i mer enn 50 år. World Animal Protection International har hovedkontor i England, men det finnes ytterligere 13 landkontorer rundt om i verden. Foreningen virker gjennom informasjonskampanjer, lobbying og dyrevernprosjekter over hele verden og samler inn penger til støtte for globale dyrevernprosjekter gjennom offentlige innsamlinger.

Leveransen av Mysoft 2019 Dynamics i basisversjon for innsamlingsorganisasjoner består av følgende delsystemer og tjenester:

 • Innsamlingsmodul
 • CRM og utvalgsmodul for kampanjekjøringer
 • Arbeidsprosesser for innsamlingsorganisasjoner
 • Arbeidsbord for brukere/brukergrupper
 • Faste givere / giveravtaler
 • Testamentariske gaver, minne/høytidsgaver
 • Økonomimotor – transaksjonsregister, fakturering, betalingsløsninger
 • Giverportal – gaveshop, månedsgiver, egen innsamling, kampanjesider mm.
 • Rettighetsstyring og tilgangsadministrasjon
 • Tjenester for bygging av arbeidsprosesser, utvikling av kundetilpasninger samt implementeringstjenester

Les mer om hvorfor våre kunder valgte Mysoft

Avtalen med World Animal Protection innebærer at Mysoft nå har mer enn 40 organisasjoner i Norge og Sverige som har valgt Mysoft Dynamics som ny CRM-løsning.

Vi ønsker World Animal Protection Sverige velkommen som kunde!