Om Mysoft

Mysoft er en programvareleverandør som siden 1990 har spesifisert, bygget, utviklet og implementert integrerte CRM-løsninger for fagorganisasjoner, interesseorganisasjoner og giverorganisasjoner i Norge og Sverige.

Mysoft i organisasjonsmarkedet

Med over 60 organisasjoner som etablerte kunder er Mysoft i dag en ledende leverandør innen organisasjonsmarkedet. Mysoft forestår også teknisk drift av våre CRM-løsninger for kunder som ønsker dette, og har i dag over 25 kunder i Norge og Sverige som benytter seg av dette tilbudet.

Mysoft AS har sitt hovedkontor med 25 ansatte i Østensjøveien 27 i Oslo, hvor også Mysofts driftsenter er lokalisert. Selskapets datterselskap Mysoft AB med 12 ansatte holder til i Mejerivägen 9 i Stockholm. Av våre totalt 37 ansatte arbeider 32 av disse som systemarkitekter, prosjektledere, systemutviklere og kundekonsulenter. Totalt representerer våre ansatte over 350 års samlet erfaring og kompetanse innen organisasjonsløsninger.

Microsoft valgt Mysoft som utviklingsplattform

Mysoft besluttet i 2013 å bygge sine nye organisasjonsløsninger på en Microsoft-plattform, med Microsoft Dynamics 365 og SharePoint som sentrale systemverktøy for bygging av integrerte arbeidsprosesser og integrasjon mot 3-parts løsninger.

Organisasjonsmarkedet var på dette tidspunkt i økende grad i ferd med å gå over fra lukkede, proprietære løsninger til CRM-løsninger basert på standard programvare fra internasjonale leverandører, og mange organisasjoner hadde valgt Microsoft som primær konseptplattform for sin IT-strategi og sine fremtidige investeringer i nye systemløsninger.

Gjennom valg av Dynamics 365 og SharePoint fikk Mysoft til disposisjon avanserte systemverktøy som etter selskapets oppfatning er de beste i markedet til bygging av denne type systemløsninger, og som i tillegg er tett integrert med andre standard programvareprodukter fra Microsoft.

Organisasjoner velger Dynamics 365

Mysofts beslutning om å velge Microsoft som plattform for selskapets nye organisasjonsløsninger, har vist seg å være en riktig beslutning. I perioden 2016 til 2019 har ca. 90% av alle kundebeslutninger i organisasjonsmarkedet vedrørende valg av nye integrerte CRM-løsninger vært basert på denne plattformen.

I samme tidsperiode har Mysoft inngått leveranseavtaler med 45 organisasjoner i Norge og Sverige om nye CRM-løsninger basert på Microsoft Dynamics 365 og SharePoint.

Se hvorfor våre kunder velger Mysoft Dynamics 365

Felles kundestøtteavdeling for Norge og Sverige

For å kunne bygge opp og vedlikeholde en ressurssterk og kompetent kundestøttegruppe over tid må en leverandør ha et tilstrekkelig kundegrunnlag som kontinuerlig har behov for tjenester til vedlikehold og videreutvikling av sine CRM-løsninger.

Ved årsskiftet 2019-2020 vil Mysoft ha over 40 kunder i operativ drift med Dynamics 365-baserte systemløsninger og en felles kundestøtteavdeling ble opprettet for å kunne gi våre kunder på både ny og gammel plattform en tilfredsstillende kundeservice. En slik løsning gir muligheter til å bruke våre ressurspersoner i begge land på en effektiv måte i prosjektleveranser, til feilsøking og spesifikasjon av systemutvidelser.

Ta kontakt om du ønsker å vite mer om våre løsninger