Mysoft Dynamics er perfekt for organisasjoner

Mysoft Dynamics 365 er en avansert, integrert basisløsning for fagorganisasjoner, interesseorganisasjoner og giverorganisasjoner, og er tilgjengelig i norsk og svensk versjon. Systemløsningen er Mysofts 5. hovedversjon basert på en Microsoft-plattform med Microsoft Dynamics 365 og SharePoint som primære systemverktøy.

Mysoft Dynamics 365 dekker hovedområdene medlemsadministrasjon, kursadministrasjon, aktivitetsstyring, saksbehandling og dokumenthåndtering, giveradministrasjon, integrert økonomistyring samt web-baserte selvbetjeningsfunksjoner for tillitsvalgte og medlemmer. I tillegg inneholder systemløsningen en overordnet sikkerhetsmodul for tilgangsadministrasjon og rettighetsstyring på flere nivåer.

Tidligere hovedversjoner er Mysoft 2011 Dynamics, Mysoft 2013 Dynamics, Mysoft 2015 Dynamics og Mysoft 2016 Dynamics. Disse er basert på Microsofts hovedversjoner lansert samme år som Mysofts versjoner.

Vi tar kundestøtte og forvaltning på alvor, les hvordan du kan få mest ut av våre tjenester her.

Overordnet systemstruktur

Systemstruktur i Mysoft Dynamics 365 representerer en videreutvikling av den systemstruktur som Mysofts tidligere Java- og Vision-baserte systemløsninger for større organisasjoner er basert på. Microsoft Dynamics 365 er av Mysoft tilpasset samme systemstruktur slik at Dynamics 365 kan anvendes fullt ut som en integrert del av selskapets basisløsninger.

Dette medfører at alle integrerte arbeidsprosesser i en kundetilpasset løsning kan bygges i Dynamics 365 og brukerne får tilgang til disse gjennom et velkjent Microsoft-brukergrensesnitt for samtlige hovedmoduler i løsningen.

Data registreres kun en gang i en felles database som kontinuerlig oppdateres fra alle hovedsystemer i løsningen.

Les mer om hvorfor våre kunder velger Mysoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 som byggeverktøy

Microsoft Dynamics 365 er et avansert applikasjonsverktøy for bygging av integrerte arbeidsprosesser. Det er enkelt å utvikle og legge inn funksjonsutvidelser som medfører at de enkelte arbeidsprosesser effektiviseres og automatiseres.

Dokumentlagring i Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint er et avansert applikasjonsverktøy for dokumentdeling/arkivering og kan anvendes sammen med Dynamics 365 til å bygge effektive saksbehandlingsløsninger for større organisasjoner med behov for individuell sikkerhetsgradering av saker og saksdokumentasjon på flere nivåer.

Nye versjoner av Mysoft Dynamics 365

Mysofts målsetning er å kunne tilby våre kunder nye hovedversjoner av Mysoft Dynamics 365 innen rimelig tid etter at Microsoft har lansert hovedversjoner av Dynamics 365 og SharePoint, og samtidig informere om ny funksjonalitet av betydning for den enkelte organisasjon.

Den enkelte kunde vurderer selv om nye versjoner har en merverdi som står i forhold til kostnadene ved oppgradering til en ny hovedversjon.