Prosjektledelse og kompetanse på organisasjonens vegne

Mysoft gjennomfører årlig 8-12 prosjektleveranser til fagorganisasjoner, interesseorganisasjoner og giverorganisasjoner i Norge og Sverige. Den enkelte leveranse er basert på Mysoft Dynamics 365 i basisversjon som normalt dekker 60-80% av total funksjonalitet i hver kundetilpassede systemløsning.

Mysoft Dynamics 365 inneholder arbeidsprosesser og funksjonalitet som har vært testet og optimalisert gjennom mange prosjektleveranser, og sikrer at feil/mangler i basisversjonen er eliminert før implementering hos den enkelte kunde. Dette reduserer testing/feilretting av en kundetilpasset løsning betydelig og er en garanti for at stabil, operativ drift kan etableres tidligst mulig.

Leveransen vil i tillegg inneholde utarbeidelse av rammebeskrivelse/spesifikasjon av arbeidsprosesser og kundespesifikke tilpasninger, bygging av arbeidsprosesser, utvikling av avtalte tilpasninger, integrasjon til 3. parts løsninger, konvertering av data fra gammel til ny løsning, opplæring av brukere samt andre implementeringstjenester frem til operativ drift og leveringsdag tre måneder senere.

En prosjektleveranse av en slik integrert løsning krever betydelig erfaring og etablerte prosjektrutiner for å kunne gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Slik kompetanse kan kun bygges opp og vedlikeholdes basert på erfaring med tilsvarende leveranser over tid.

Les mer om kundestøtte og forvaltning i etterkant av leveransen

Målsetninger for en prosjektleveranse

Mysofts målsetning er at en prosjektleveranse skal gjennomføres til avtalt pris og avtalt tid, og at den leverte løsning skal effektivisere og kvalitetssikre kundens arbeidsprosesser og datagrunnlag. I tillegg skal løsningen være bygget slik at vedlikehold, videreutvikling og oppdatering til nye versjoner kan gjøres på en effektiv måte i systemets totale levetid.

Disse målsetningene vil kun oppnås hvis leverandør og prosjektdeltagere har høy kompetanse og gode rutiner for bygging, implementering og forvaltning av slike løsninger.

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe dere

En god rammebeskrivelse sikrer høy kvalitet

En anbudsinnbydelse/kravspesifikasjon vil sjelden inneholde en så presis og detaljert beskrivelse av arbeidsprosesser og løsningsfunksjonalitet at denne gir en entydig beskrivelse av hva ny løsning skal inneholde. Dette medfører at pristilbud fra ulike leverandører vil variere svært mye i pris, og det vil være vanskelig for kunden å vurdere hva som skiller tilbudene fra hverandre.

Den leverandøren som har minst kompetanse på tilsvarende leveranser til organisasjoner vil normalt levere det laveste pristilbudet, siden kompleksitet og løsningsfunksjonalitet ved en slik leveranse ikke er kjent.

Mysoft vil som første fase i en leveranse utarbeide en komplett rammebeskrivelse av arbeidsprosesser og funksjonelle tilpasninger som skal inngå i leveransen, og kunden vil selv kunne velge om funksjoner skal inkluderes eller elimineres i prosjektet utfra en kost/nytte-vurdering. Selv om leveransen fasedeles vil rammebeskrivelsen normalt omfatte alle integrerte hovedsystemer, slik at kunden er sikret å få en integrert løsning uten vesentlige avvik fra avtalt pris og avtalt tid, når den komplette løsning settes i operativ drift.

Les hvordan vi bisto Hörseksjadades Riksförbund med Mysoft Dynamics

Agile-basert bygging av arbeidsprosesser

Arbeidsprosesser som inngår i løsningen bygges gjennom et aktivt samarbeid hvor det gjennomføres dialogmøter som sikrer at kunden oppnår en reell medvirkning i utforming og optimalisering av hver arbeidsprosess. Dette medfører også at kundens ressurspersoner gjennom prosjektet bygger opp kompetanse på løsningen før denne settes i operativ drift.

Valg av leverandør

Ca 90% av organisasjoner som har anskaffet ny systemløsning for medlemsadministrasjon de siste årene har valgt å basere denne på Microsoft Dynamics 365 som plattform. Dette er et enkelt og logisk valg siden denne programløsningen løpende tilføres omfattende standard funksjonalitet gjennom nye versjoner fra Microsoft. Ingen leverandør av egenutviklede systemløsninger kan bygge inn tilsvarende funksjonalitet i sine propritiære løsninger.

Valg av en kompetent leverandør som i avtalen kan tilby en prosjektgruppe, hvor de enkelte deltagerne har god, dokumentert kompetanse fra tilsvarende leveranser til organisasjoner, reduserer risiko for betydelige avvik i prosjektkostnader, kvalitet og implementeringstid.