Human-Etisk Forbund i drift med ny samhandlingsløsning fra Mysoft

Human-Etisk Forbund (HEF) har i februar 2019 gått i drift med ny integrert samhandlingsløsning fra Mysoft. Leveransen har vært omfattende, men prosjektet har likevel blitt gjennomført på kun fem måneder. For et så stort og omfattende prosjekt er fem måneder ny rekord i Mysoft. At vi har klart å kjøre et så hurtig og effektivt prosjekt uten at det har gått ut over kvaliteten skyldes bl.a.

 • En dedikert og fokusert kunde med svært kompetente prosjektdeltakere
 • Mysoft Dynamics er en bransjeløsning for interesseorganisasjoner som dekker det meste av funksjoner og arbeidsprosesser denne typen organisasjoner har behov for
 • Mysoft har ressursene samt stor erfaring og kompetanse på å kjøre denne type prosjekter

Leveransen av Mysoft Dynamics i basisversjon består av følgende delsystemer, funksjoner og tjenester:

 • Medlemsadministrasjon
 • Kursadministrasjon
 • CRM og innsamling
 • Dokumentadministrasjon
 • Frivilligadministrasjon
 • Arbeidsprosesser for interesseorganisasjoner
 • Arbeidsbord for brukere/brukergrupper
 • Økonomimotor – transaksjonsregister, fakturering, reskontro, betalingsløsninger
 • Portalløsning med lokal medlemsadministrasjon for lokalforeninger og tillitsvalgte
 • Lokal kursadministrasjon
 • Selvbetjeningsløsninger for medlemmer og givere; Min side, Bli medlem, Fast giver, Kurskalender og kurspåmelding, verveshop mm
 • Rettighetsstyring og tilgangsadministrasjon
 • Tjenester for bygging av arbeidsprosesser, utvikling av kundetilpasninger samt implementeringstjenester

Les mer om kompetanse og prosjektkvalitet

Human-Etisk Forbund er et humanistisk livssynssamfunn som arbeider for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere det humanistiske livssynet. HEF har ca. 90.000 medlemmer, og er en av de største livssynsorganisasjonene i Norge utenfor Den norske kirke. Forbundet har ca. 90 medarbeidere hvor omtrent halvparten har sin arbeidsplass ved forbundets 16 fylkeskontorer. HEF betjener et stadig økende antall mennesker og har ca. 120 lokal- og fylkeslag spredd over hele landet.

Vi er glade for samarbeidet med Human-Etisk Forbund, og ser frem til et fortsatt aktivt og godt samarbeid!

Hvorfor valgte våre nye kunder Mysoft Dynamics 365

Tilbakemeldinger fra våre kunder i 2018 – 19 om hvorfor de valgte Mysoft som samarbeidspartner.

Mysoft Dynamics 365 løsningskonsept

 • Mysofts medlemsløsning er basert på en Microsoft- plattform med SQL server, Dynamics 365 og Share Point 365 i standard versjon
 • Mysoft Dynamics 365 er markedets beste basisløsning for bygging av en kundetilpasset, integrert medlemsløsning
 • Mysoft Økonomi gir mulighet for å effektivisere og automatisere våre arbeidsprosesser innen medlemsadministrasjon optimalt,
  og vi unngår en kompleks integrasjon mot vår regnskapsløsning.
 • Mysoft LMS er en integrert, sikker intranett-løsning som gir våre tillitsvalgte enkel og oppdatert tilgang til medlemsinformasjon
  (løsningen krever heller ikke Microsoft Dynamics og Share Point- lisenser)
 • Mysoft Dynamics 365 er bygget opp som modulære, integrerte systemmoduler som gir mulighet for å bygge opp en reell samhandlingsløsning for all medlemsbehandling

Løsningskvalitet og svartider

 • Mysoft Dynamics 365 i basisversjon er godt testet gjennom operativ drift hos sammenlignbare organisasjoner, noe som innebærer mindre testing av vår prosjektgruppe, redusert feilretting-periode og mindre bruk av interne ressurser
 • Mysoft har en rekke sammenlignbare referansekunder i Norge og Sverige med medlemsløsninger basert på Mysoft Dynamics 365 i operativ drift
 • Mysoft Dynamics 365 synes å ha vesentlig bedre svartider enn andre Dynamics 365 baserte medlemsløsninger vi har sett

Hörselskadades Riksförbund valgte Mysoft

Systemsikkerhet og GDPR

 • Systemtilgang er basert på rollebasert rettighetsstyring og kan kun endres av systemadministrator
 • Alle persondata og personrelatert dokumentasjon registrert i Mysoft Dynamics 365 og Mysoft LMS er beskyttet iht. Personvernlovgivningen GDPR

Nye hovedversjoner og konsulentbistand i forvaltningsperioden

 • Mysoft har som målsetning å tilby nye hovedversjoner av Mysoft Dynamics til etablerte kunder innen 6 måneder fra det tidspunkt Microsoft lanserer ny
  hovedversjon av Microsoft Dynamics 365
 • Mysoft har en konsulentavdeling med ca. 30 konsulenter innen systemutvikling, konvertering, implementering, opplæring, kundestøtte og systemdrift
 • Mysoft har over 40 kunder med medlemsløsninger basert på Mysoft Dynamics, noe som tilsier at det for Mysoft er et solid økonomisk grunnlag for videreutvikling av nye hovedversjoner og opprettholdelse av kompetanse og konsulentgruppe i forvaltningsperioden

Den digitale arbeidsplass er skapt for brukerne

Pris og risiko

 • Mysoft er konkurransedyktig på pris når vi sammenligner totale ytelser i prosjektet frem til tidspunkt for operativ drift
 • Ved oppgradering til ny hovedversjon av Mysoft Dynamics 365 vil våre kundespesifikke tilpasninger være inkludert
 • Vår konklusjon er at Mysofts tilbud representerer minst risiko for vesentlige avvik i estimerte prosjektkostnader, prosjektfremdrift og leveransekvalitet