Kundestøtte og forvaltning er viktig for organisasjonen

De fleste organisasjoner som anskaffer en integrert, kundetilpasset CRM-løsning for medlemsadministrasjon eller giveradministrasjon inngår samtidig en avtale med leverandør om kundestøtte og forvaltning av den leverte systemløsningen i systemets levetid. Selv om drifts- og programserviceavtaler normalt kan sies opp med 3-12 måneders varsel, er dette noe som kun gjøres i spesielle situasjoner.

Totale kostnader til drift, programservice, konsulentbistand og oppgraderinger i systemets levetid vil, for de fleste organisasjoner, være betydelig høyere enn investeringskostnadene ved anskaffelse.

Det er derfor av  vesentlig betydning å velge en leverandør som har en god etablert kundestøttefunksjon / avdeling med dybdekompetanse innen organisasjonsløsninger. Dette sikrer at løpende bistand, videreutvikling og oppgraderinger av CRM-løsningen til riktig pris og kvalitet, er tilgjengelig i minimum 10 år fra det tidspunkt systemløsningen settes i operativ drift.

En god kundebase sikrer kontinuitet

En leverandør vil kun etablere og opprettholde en slik kundestøttefunksjon forutsatt at det er økonomisk grunnlag for dette over tid. Dette krever et betydelig antall kunder innen organisasjonsmarkedet som har behov for konsulentbistand, videreutvikling av systemløsningen og oppgraderinger.

Mysoft har i dag nærmere 50 organisasjoner som har valgt Mysoft som leverandør av systemløsninger for medlemsadministrasjon basert på Microsoft Dynamics 365 og SharePoint. I tillegg har selskapet et betydelig antall kunder med eldre systemløsninger som over tid vil gå over til samme teknologiplattform.

Dette gir Mysoft et økonomisk grunnlag som sikrer at konsulentbistand og produktoppgraderinger vil være tilgjengelig for våre kunder fremover.

Mysoft med felles kundestøtteavdeling for Norge og Sverige

I 2 kvartal 2016 opprettet Mysoft en felles kundestøtteavdeling for Norge og Sverige, som medfører at våre kunder kan få tilgang til best mulig støtte, når de har behov for dette, uavhengig av hvor selskapets ressurspersoner holder til. Tilbakemeldinger fra våre kunder tilsier at dette var vellykket og fungerer godt.

Kundestøtteavdelingen består av systemarkitekter, prosjektledere, kundekonsulenter og driftskonsulenter, som gjennomgående  har høy kompetanse på organisasjonsløsninger og erfaring med implementering av prosjektleveranser til samme kundegruppe.

Kompetanseopprettholdelse

Mysoft gjennomfører årlig 8 -12 prosjektleveranser til organisasjoner med Mysoft Dynamics 365 som basisløsning, noe som sikrer kompetanseopprettholdelse og faglig videreutvikling av denne kompetansen.

Disse prosjektene innebærer også betydelig kompetanseoppbygging ved at vi kontinuerlig søker å benytte siste hovedversjoner av Dynamics 365 og SharePoint i hver kundeleveranse. Dette siden nye hovedversjoner fra Microsoft inneholder ny funksjonalitet som kan være av vesentlig betydning for våre kunder.