Den digitale arbeidsplass

Den digitale arbeidsplass er et begrep som benyttes i sammenheng med anvendelse av IT-løsninger for å gi brukere optimale muligheter for enkel tilgang til applikasjoner og datakilder/databaser som benyttes til å utføre, kvalitetssikre og effektivisere arbeidsoppgaver brukerne er ansvarlige for å utføre selvstendig eller som deltagere i en prosjektgruppe.

Dette innebærer at applikasjoner og datakilder må identifiseres for de ulike brukere/brukergrupper, og presenteres på en slik måte at brukerne kontinuerlig er oppdatert vedrørende alle prioriterte hendelser som inngår i vedkommendes ansvars- og interesseområde.

Brukergrensesnitt og tilgang til datakilder

For at brukerne skal benytte seg av de mulighetene som ligger i en optimalisert digital arbeidsplass, må brukerterskelen for å få tilgang til applikasjoner og datakilder være lavest mulig. Tilgjengelige applikasjoner som ikke anvendes har ingen verdi eller betydning for effektivisering av arbeidsoppgaver.

Dette tilsier at brukergrensesnitt for sentrale applikasjoner om mulig bør være identiske, tilliggende applikasjoner sømløst integrert, og primære datakilder/databaser som benyttes kontinuerlig bør være så få som mulig slik at datagrunnlaget er konsistent og tilgjengelig.

Forvaltning av den digitale arbeidsplass

Bygging og utvikling av en effektiv digital arbeidsplass krever en klart definert IT-strategi som vektlegger helheten ved valg av applikasjoner og oppbygging av virksomhetskritiske databaser over tid.

I tillegg må det vurderes hvilke ressurser/kostnader som er nødvendige for å opprettholde kompetanse internt, sikre brukerstøtte fra leverandører av sentrale applikasjoner og oppgradere applikasjoner i systemets levetid.

Microsoft som IT-plattform er et naturlig valg

Microsoft er i dag den eneste internasjonale applikasjonsleverandøren som leverer og utvikler programprodukter som gir muligheter for å bygge en integrert digital arbeidsplass til en akseptabel kostnad for organisasjoner.

Med Microsoft Office, Dynamics 365 og SharePoint vil en organisasjon få et godt basisfundament for sin digitale arbeidsplass som innebærer at både grunninvesteringer og forvaltningskostnader over tid vil ligge på et forutsigbart nivå.

Samtidig vil den integrerte systemløsningen oppdateres løpende gjennom tilgang på nye versjoner av de enkelte Microsoft-produkter.