Systemmoduler i Mysoft Dynamics 365, versjon 9

Mysoft Dynamics 365, versjon 9, består av følgende integrerte hovedsystemer og systemmoduler som totalt sett dekker de fleste behov et større forbund eller forening har innen medlemsadministrasjon og medlemsservice. Følgende hovedsystemer og systemmoduler inngår i Mysoft Dynamics 365, versjon 9;

 • Menysystem basert på overordnet datamodell/systemarkitektur
 • Medlemsadministrasjon
 • Kursadministrasjon
 • Giveradministrasjon
 • Økonomimotor for fakturering av medlemskontingent / gaver / kurs / varekjøp og betalings-
  oppfølging med  medlemsreskontro og integrasjon til regnskapsløsning
 • Lønnstrekk for fagforbund
 • Saksbehandling
 • Dokumentadministrasjon
 • CRM og utvalg av kampanjemålgruppe
 • Varesalg og webshop
 • Mysoft Portal med selvbetjeningsfunksjoner som Min side, Bli medlem, Påmelding kurs,
  Gi en gave osv.
 • Lokal medlemsadministrasjon for tillitsvalgte med behov for medlemsinformasjon
  for lokale medlemmer
 • Lokal kursadministrasjon for tilknyttede organisasjoner som tilbyr kurs i egen regi og står for
  kursadministrasjon
 • Systemadministrasjon med rollestyrte tilgangsrettigheter for brukere av hovedløsning
  og for tillitsvalgte
 • Sikkerhetsmoduler for sikring av personrettigheter i henhold til GDPR
 • Dialogmodul for sikker kommunikasjon

Mysoft Dynamics 365 versjon 9, vil inneholde flere nye systemmoduler og betydelige funksjonsforbedringer sammenlignet med forrige hovedversjon. Herunder funksjonsutvidelser og forbedringer i Microsoft Dynamics, versjon 9, med blant annet et nytt brukergrensesnitt. I tillegg er det utført en rekke vesentlige forbedringer og tilleggsfunksjoner i Mysofts egne systemmoduler.

Les mer om hvorfor våre kunder velger Mysoft

Dette gjelder spesielt økonomimodul med fakturering, medlemsreskontro og betalingsoppfølging, samt kampanje- og utvalgsmodul for målrettede kampanjer. I versjon 9 er sistnevnte modul videreutviklet fra en begrenset giverløsning til en generell CRM-løsning som også dekker CRM-behov i fagforbund og interesseorganisasjoner.

Hvorfor valgte våre nye kunder Mysoft Dynamics 365

Tilbakemeldinger fra våre kunder i 2018 – 19 om hvorfor de valgte Mysoft som samarbeidspartner.

Mysoft Dynamics 365 løsningskonsept

 • Mysofts medlemsløsning er basert på en Microsoft- plattform med SQL server, Dynamics 365 og Share Point 365 i standard versjon
 • Mysoft Dynamics 365 er markedets beste basisløsning for bygging av en kundetilpasset, integrert medlemsløsning
 • Mysoft Økonomi gir mulighet for å effektivisere og automatisere våre arbeidsprosesser innen medlemsadministrasjon optimalt,
  og vi unngår en kompleks integrasjon mot vår regnskapsløsning.
 • Mysoft LMS er en integrert, sikker intranett-løsning som gir våre tillitsvalgte enkel og oppdatert tilgang til medlemsinformasjon
  (løsningen krever heller ikke Microsoft Dynamics og Share Point- lisenser)
 • Mysoft Dynamics 365 er bygget opp som modulære, integrerte systemmoduler som gir mulighet for å bygge opp en reell samhandlingsløsning for all medlemsbehandling

Løsningskvalitet og svartider

 • Mysoft Dynamics 365 i basisversjon er godt testet gjennom operativ drift hos sammenlignbare organisasjoner, noe som innebærer mindre testing av vår prosjektgruppe, redusert feilretting-periode og mindre bruk av interne ressurser
 • Mysoft har en rekke sammenlignbare referansekunder i Norge og Sverige med medlemsløsninger basert på Mysoft Dynamics 365 i operativ drift
 • Mysoft Dynamics 365 synes å ha vesentlig bedre svartider enn andre Dynamics 365 baserte medlemsløsninger vi har sett

Hörselskadades Riksförbund valgte Mysoft

Systemsikkerhet og GDPR

 • Systemtilgang er basert på rollebasert rettighetsstyring og kan kun endres av systemadministrator
 • Alle persondata og personrelatert dokumentasjon registrert i Mysoft Dynamics 365 og Mysoft LMS er beskyttet iht. Personvernlovgivningen GDPR

Nye hovedversjoner og konsulentbistand i forvaltningsperioden

 • Mysoft har som målsetning å tilby nye hovedversjoner av Mysoft Dynamics til etablerte kunder innen 6 måneder fra det tidspunkt Microsoft lanserer ny
  hovedversjon av Microsoft Dynamics 365
 • Mysoft har en konsulentavdeling med ca. 30 konsulenter innen systemutvikling, konvertering, implementering, opplæring, kundestøtte og systemdrift
 • Mysoft har over 40 kunder med medlemsløsninger basert på Mysoft Dynamics, noe som tilsier at det for Mysoft er et solid økonomisk grunnlag for videreutvikling av nye hovedversjoner og opprettholdelse av kompetanse og konsulentgruppe i forvaltningsperioden

Den digitale arbeidsplass er skapt for brukerne

Pris og risiko

 • Mysoft er konkurransedyktig på pris når vi sammenligner totale ytelser i prosjektet frem til tidspunkt for operativ drift
 • Ved oppgradering til ny hovedversjon av Mysoft Dynamics 365 vil våre kundespesifikke tilpasninger være inkludert
 • Vår konklusjon er at Mysofts tilbud representerer minst risiko for vesentlige avvik i estimerte prosjektkostnader, prosjektfremdrift og leveransekvalitet