Fackförbundet ST og Finansförbundet oppgraderer sitt virksomhetssystem

Fackförbundet ST og Finansförbundet har begge inngått avtaler med Mysoft om oppgradering til Mysoft 2019 Dynamics basert på Microsoft Dynamics 365 versjon 9.

Microsoft lanserer stort sett hvert år en ny versjon av Microsoft Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 versjon 9 ble tilgjengelig i markedet i februar 2019. Mysoft har som policy å tilpasse vår bransjeløsning for fagforbund alltid til siste versjon av Dynamics 365, slik at våre kunder ikke risikerer å sitte igjen med gamle og på sikt utdaterte versjoner. Sentralt for Dynamics 365 versjon 9 har vært et helt nytt brukergrensesnitt som er mer brukervennlig og enklere å forholde seg til.

I tillegg til selve oppgraderingen vil begge forbundene også implementere Mysoft Dialogmodul, vår nye modul for sikker kommunikasjon, og som i et GDPR-perspektiv regnes som et sikrere alternativ enn email.

Fackförbundet ST er et av Sveriges største fagforbund innen blant annet statlige virksomheter med mer enn 95.000 medlemmer. Fackförbundet ST har vært kunde av Mysoft siden 2015.

Finansförbundet er Sveriges største fagforeningen innen finanssektoren, og representerer over 32.000 medlemmer fra 300 bedrifter. Finansförbundet har vært kunde av Mysoft siden 2013.