Enda et forbund har valgt Mysoft

Det norske maskinistforbund (DNMF) og Mysoft har inngått avtale om leveranse av Mysoft Dynamics 365 i bransjeversjon for fagforbund. Løsningen bygger i sin helhet på Microsoft Dynamics 365 v.9. Dnmf har fra tidligere hatt erfaring med en medlemsløsning basert på Microsoft Dynamics CRM 2011 fra en annen leverandør og ønsket å fortsette med en Dynamics-plattform.

DNMF valgte Mysoft Dynamics basert på Microsoft Dynamics 365 fremfor å oppgradere eksisterende løsning da Mysoft har;

 • En godt fungerende samhandlingsløsning basert på siste versjon av Dynamics 365
 • Flere enn 20 fagforbund i Norge og Sverige som anvender løsningen
 • En stabil forvaltningsorganisasjon med kompetanse på kundens løsning og relevant virksomhetsforståelse

Les hvorfor våre kunder valgte Mysoft Dynamics 365

Leveransen av Mysoft Dynamics i basisversjon består av følgende delsystemer, funksjoner og tjenester:

 • Medlemsadministrasjon
 • Kursadministrasjon
 • Abonnement
 • Saksbehandling og dokumentadministrasjon
 • Arbeidsprosesser for fagforbund
 • Arbeidsbord for brukere/brukergrupper
 • Økonomimotor – lønnstrekk, fakturering, reskontro, betalingsløsninger
 • Portalløsning med lokal medlemsadministrasjon for lokalforeninger og tillitsvalgte
 • Selvbetjeningsløsninger for medlemmer; Min side, Bli medlem, Kurspåmelding mm
 • Rettighetsstyring og tilgangsadministrasjon
 • GDPR-funksjonspakke
 • Tjenester for bygging av arbeidsprosesser, utvikling av kundetilpasninger samt implementeringstjenester

DNMF er et partipolitisk uavhengig fagforbund tilsluttet Unio, og har vel 6000 medlemmer innen maritime og tekniske yrker, sjø- og landansatte i offentlig- og privat sektor. DNMFs medlemmer jobber hovedsakelig innenfor internasjonal- og innenriks skipsfart, olje- og gassutvinning, samt i en rekke landbaserte virksomheter.

Vi ønsker Det norske maskinistforbundet velkommen som kunde!