7F i drift med Mysoft Dynamics 365

I mai 2018 inngikk Mysoft en svært spennende og utfordrende avtale med Vasabyrån / 7F om leveranse av et felles, integrert virksomhetssystem for 7 fagforbund tilsluttet Saco (Sveriges akademikers centralorganisation).

7F består av forbundene Fysioterapeuterna, Psykologförbundet, Skolledarförbundet, SRAT, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter og Veterinärförbundet.

Utfordringen var å utvikle, bygge og implementere et felles, integrert virksomhetssystem som skulle passe for alle 7 forbund, uten store individuelle tilpasninger for hvert enkelt forbund. Samtidig skulle leveransen fullføres i løpet av 12 måneder, og alle 7 forbund skulle være i drift i løpet av samme periode.

Vi er derfor glade for å meddele at Mysoft i samarbeid med 7F har klart å utvikle et felles integrert virksomhetssystem slik intensjonen var, og pr. juni 2019 er alle 7 forbund i operativ drift. Løsningen er også levert som en skyløsning, og driftes av Mysoft i Mysofts driftssenter.

Leveransen av Mysoft Dynamics 365 i basisversjon for fagorganisasjoner bygger på Microsoft Dynamics 365 og SharePoint 365 består av følgende delsystemer og tjenester:

 • Medlemsadministrasjon
 • Kursadministrasjon
 • Saksbehandling og dokumentadministrasjon
 • Integrert økonomimodul med fakturering og reskontro
 • Abonnementshåndtering
 • Lokal medlemsservice for tillitsvalgte og selvbetjeningsfunksjoner for medlemmer (Min Side)
 • Dialogmodul for sikker kommunikasjon
 • GDPR-funksjonspakke
 • Arbeidsbord for brukere/brukergrupper
 • Rettighetsstyring og tilgangsadministrasjon
 • Integrasjonsgrensesnitt 3. parts applikasjoner
 • Tjenester for bygging av arbeidsprosesser, utvikling av kundetilpasninger samt implementeringstjenester

Mysoft har nå mer enn 40 fagforbund i Norge og Sverige som kunder, alle med løsninger bygget på Microsoft Dynamics 365 som plattform, og er den ledende leverandøren av virksomhetssystemer basert på Microsoft Dynamics 365.

Vi i Mysoft ser frem til et godt samarbeide med hvert enkelt forbund i 7F.