SULF skifter ut Dynamics CRM leverandør og velger Mysoft

Den 22. desember 2016 ble det inngått avtale mellom Sveriges Universitetslärare och forskare, SULF, og Mysoft om leveranse av en ny integrert medlemsløsning basert på Microsoft Dynamics CRM 2016 og Mysoft Dynamics, som er bransjeløsningen for fagorganisasjoner.

SULF er universitetslæreres, forskeres og doktorgradsstudenters faglige og profesjonelle organisasjon. SULF forhandler, informerer, debatterer og påvirker utformingen av høyere utdanning og forskning i Sverige. SULF vier all sin tid på universitetslæreres lønnsvilkår og profesjonelle yrkesspørsmål. SULF er det eneste forbundet som på heltid er opptatt av høyskolen. Forbundet er partipolitisk nøytral og tilsluttet Saco, og har over 20.000 medlemmer.

Ved valg av leverandør har SULF lagt vekt på Mysofts lange erfaring og brede kompetanse innen fagorganisasjoner, at Mysoft har utviklet og implementert en egen bransjeløsning for fagorganisasjoner basert på Microsoft Dynamics CRM, samt at Mysoft har mange referansekunder innen Saco og TCO.

Les om hvordan vi digitaliserer arbeidsplassen

Komplett leveranse

Leveransen av Mysoft 2016 Dynamics i basisversjon for fagorganisasjoner vil bestå av følgende delsystemer og tjenester:

  • Medlemsadministrasjon
  • Kursadministrasjon
  • Saksbehandling og dokumentadministrasjon
  • Integrert økonomimodul med fakturering og reskontro
  • Abonnementshåndtering
  • Intranettløsning for tillitsvalgte og selvbetjeningsfunksjoner for medlemmer (Min Side)
  • Arbeidsbord for brukere/brukergrupper
  • Rettighetsstyring og tilgangsadministrasjon
  • Tjenester for bygging av arbeidsprosesser, utvikling av kundetilpasninger samt implementeringstjenester

Avtalen med SULF er viktig for Mysoft og representerer en milepæl, da SULF i dag benytter Microsoft Dynamics CRM 2011 fra en annen systemleverandør. SULF oppgraderer gjennom dette prosjektet til siste versjon av Microsoft Dynamics CRM samtidig med innfasing av Mysofts bransjeversjon for fagorganisasjoner. Dette representerer et strategisk valg som også kan være interessant for andre fagorganisasjoner som har implementert ulike medlemsløsninger basert på tidligere standardversjoner av Microsoft Dynamics CRM.

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om våre løsninger