Polisförbundet og Mysoft har ingått avtal

Den 14. februar 2017 ble det inngått avtale mellom Svenska Polisförbundet og Mysoft om leveranse av en ny integrert medlemsløsning basert på Microsoft Dynamics CRM 2016, Microsoft SharePoint 2016 og Mysoft 2016 Dynamics, som er Mysofts bransjeløsning for fagorganisasjoner.

Polisförbundet er et fagforbund som organiserer de fleste politiansatte i Sverige. For tiden har Polisförbundet ca. 20.500 aktive medlemmer, som tilbys ulike typer av medlemsservice, inkl. forsikringer. Polisförbundet er tilsluttet TCO, som er en sammenslutning av landets faglige tjenestemannsorganisasjoner.

Polisförbundet har 30 ansatte og ca. 1.300 tillitsvalgte, som gjennom Mysoft 2016 Dynamics og Mysoft 2016 Portal vil få et effektivt og brukervennlig CRM-verktøy å arbeide med for å skape gode arbeidsvilkår for medlemmene gjennom medlemsservice, forhandlinger, administrasjon og forvaltning.

Komplett leveranse

Leveransen av Mysoft 2016 Dynamics i basisversjon for fagorganisasjoner vil bestå av følgende delsystemer og tjenester:

  • Medlemsadministrasjon
  • Kursadministrasjon
  • Saksbehandling og dokumentadministrasjon
  • Integrert økonomimodul med fakturering og reskontro
  • Portalløsning for tillitsvalgte og selvbetjeningsfunksjoner for medlemmer (Min Side)
    • Arbeidsbord for brukere/brukergrupper
  • Rettighetsstyring og tilgangsadministrasjon
  • Tjenester for bygging av arbeidsprosesser, utvikling av kundetilpasninger samt implementeringstjenester

Avtalen med Polisförbundet innebærer at Mysoft nå har 30 organisasjoner i Norge og Sverige som har valgt Mysoft Dynamics som ny organisasjonsløsning.

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om våre løsninger