Personvernerklæring

Sist oppdatert: 1. mars 2023

Denne erklæringen inneholder opplysninger som du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19). Erklæringen inneholder også generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

I tillegg til opplysninger som innsamles gjennom bruk av nettstedet og gjennom innhentede data fra åpne nettsider, behandler Mysoft personopplysninger på vegne av våre kunder. All slik behandling skjer på bakgrunn av og for å oppfylle avtalen mellom Mysoft og kunden. Mysofts behandling av disse opplysningene reguleres av egne databehandleravtaler mellom kunden og Mysoft.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene er Mysoft AS, Østensjøveien 27, 0661 OSLO, Org nr. 954 374 466.

Nettstatistikk

Mysoft samler ikke automatisk inn opplysninger om besøkende på mysoft.no. Det er kun informasjon gitt gjennom kontaktskjema som blir benyttet av Mysoft.

Informasjonskapsler

Mysoft benytter ikke informasjonskapsler for innhenting av opplysninger om bruken av nettstedet mysoft.no.

Nyhetsbrev

Mysoft sender med jevne mellomrom ut nyhetsbrev via e-post. Nyhetsbrevleverandør APSIS er databehandler for nyhetsbrevet. En egen databehandleravtale mellom Mysoft og APSIS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

E-postadressene er innhentet fra åpne kilder på nettet, og lagres i en database i Dynamics 365. De deles ikke med andre og slettes hvis du melder tilbake at du ikke ønsker nyhetsbrev. Våre nyhetsbrev inneholder funksjon for å melde seg av nyhetsbrevet.

Salgs-, support- og saksbehandling

Mysoft bruker SuperOffice som supportsystem for kunder i drift. For saksbehandling, timeføring og prosjektgjennomføring benyttes et egenutviklet system basert på Microsoft Dynamics 365. Det benyttes også en egenutviklet løsning i Microsoft Dynamics 365 for salg og behandling av prospects. Det registreres ulike typer personopplysninger i både SuperOffice og Dynamics 365. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, epostadresse (grunndata) og annen relevant informasjon for det arbeidet vi utfører.

Registrering, lagring og oppbevaring i de ovenstående systemer skjer i henhold til utarbeidede interne rutiner for personvern og informasjonssikkerhet.

E-post og telefon

Mysoft benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av salg-, support- eller saksbehandling kan registreres enten i SuperOffice (support-) eller i Dynamics 365 (Mysofts kundesystem), Registrerte opplysningene behandles i så fall som beskrevet over (se «Salgs-, support- og saksbehandling»).

Mysofts medarbeidere benytter e-post og Teams i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Ved fratreden slettes e-postkontoer, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. På samme måte blir relevant informasjon tatt vare på i Teams.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Opplysninger om ansatte

Mysoft behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er administrasjonssjef som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til arbeidsinstruks og tilrettelegging av arbeid. Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven.

 Kontaktinformasjon

Mysoft AS
v/ Stein Grestad, daglig leder
E-post: firmapost@mysoft.no
Telefon: +47 23 05 22 00

Besøks- og postadresse: Østensjøveien 27, 0661 OSLO