Organisasjoner velger Microsoft Dynamics CRM

Etter at Mysoft introduserte sin første basisløsning for organisasjoner basert på en Microsoft-plattform medio 2013, har hele 28 organisasjoner i Norge og Sverige inngått avtaler med Mysoft. Avtalene gjelder leveranse av sine nye CRM-løsninger basert på denne plattformen.

I samme tidsperiode har tilnærmet samtlige andre kunder som har valgt nye CRM-løsninger også basert sine valg på Microsoft Dynamics CRM. Dette tilsier at egenutviklede, proprietære organisasjonsløsninger er tilnærmet eliminert i markedet. Dette er forståelig siden Microsoft løpende tilfører så mye ny funksjonalitet i sine standardversjoner, at ingen leverandør av proprietære løsninger har kompetanse eller økonomisk evne til å utvikle tilsvarende funksjonalitet.

Fleksibilitet i løsningen

Med en Microsoft Dynamics CRM-basert løsning er en kunde også mindre bundet til en leverandør over tid. Er en kunde misfornøyd med sin etablerte leverandør, vil andre leverandører kunne tilby systemløsninger og kundestøtte basert på Dynamics CRM. Dette vil spesielt være aktuelt når kundens løsning skal oppgraderes til en ny hovedversjon av Dynamics CRM.

Les om Mysoft Dynamics

I tillegg vil den enkelte kundeløsning med basis i Dynamics CRM inneholde 60 – 90% standard funksjonalitet. Dette gjør det normalt enklere og rimeligere å oppgradere til nye hovedversjoner av løsningen, enn hvis man skal oppgradere en proprietær løsning.