Fire nye kunder i operativ drift

I tidsperioden 20.september til 15.oktober gikk fire organisasjoner i Norge og Sverige i operativ drift med integrerte systemløsninger basert på Mysoft 2016 Dynamics i basisversjon. Det er første gang Mysoft driftsetter så mange kundetilpassede CRM-løsninger bygget i Dynamics CRM i løpet av en så kort tidsperiode.

Kundene er som følger:

  • Personellforbundet i Norge, en fagorganisasjon for alle grupper sivile og vervede i Forsvaret. Forbundet har ca. 3000 medlemmer og er tilsluttet YS.
  • Elbil-foreningen i Norge, en medlemsorganisasjon for personer, bedrifter og organisasjoner med elbiler og elkjøretøy. Organisasjonen er i sterk vekst og har over 35.000 medlemmer.
  • Astma og Allergiforbundet i Sverige, en medlems- og giverorganisasjon med ca. 20.000 medlemmer.
  • Djurens Rett, en medlems- og giverorganisasjon som arbeider for dyrenes rettigheter og beskyttelse. Organisasjonen er Sveriges største innenfor dette området og har ca. 40.000 medlemmer

Samtlige systemløsninger dekker medlemsadministrasjon, kursadministrasjon, intranettløsning for medlemmer og tillitsvalgte, samt sikkerhetsløsning for rettighetstyring og tilgangsadministrasjon. De tre sistnevnte kundene har også integrert økonomistyring i sine løsninger.

Samarbeidet med kundene har vært godt i prosjektfasen og vi ønsker dem lykke til fremover.

Les mer om kompetanse og prosjektkvaliteten du kan forvente hos Mysoft