Fackforbundet ST er i operativ drift

Fackforbundet ST er en Sveriges største fagforbund innen statlig virksomhet, bedrifter som arbeider med statlige prosjekter, universiteter, høyskoler og statsfinansierte stiftelser. ST har i dag totalt 95.000 medlemmer og er tilsluttet TCO.

Avtalen med ST ble inngått den 24. april 2015, og ny CRM-løsning for medlemsadministrasjon, kursadministrasjon, integrert økonomistyring og intranettløsning for medlemmer og tillitsvalgte ble satt i operativ drift 9.mai 2016.
Leveransen er basert på Mysoft 2016 Dynamics i bransjeversjon for fagorganisasjoner.

Med dette er 6 TCO-forbund i operativ drift med kundetilpassede versjoner av Mysoft Dynamics.

Prosjektsamarbeidet har vært meget profesjonelt med fokus på kvalitetsikring og optimalisering av fremdrift i prosjektperioden på 12 måneder.