Et godt første halvår for Mysoft

Det har vært stor interesse for Mysofts integrerte CRM-løsninger i 1.halvår 2016, og en rekke etablerte og nye kunder har valgt å inngå avtaler med selskapet om levering av kundetilpassede organisasjonsløsninger basert på Mysoft 2016 Dynamics i 2016 – 2017.

Avtaler er blant annet inngått med følgende kunder;

– Finansforbundet i Norge, en fagorganisasjon med ca. 25.000 medlemmer som var en av Mysofts første kunder på en MIcrosoft – plattform. Leveransen omfatter oppgradering fra Mysoft 2011 Dynamics til Mysoft 2016 Dynamics, samt oppgradering av integrert intranettløsning for tillitsvalgte og medlemmer med selvbetjeningsfunksjoner..

– Norges Sykepleierforbund, en fagorganisasjon med over 90.000 medlemmer som er en av Mysofts største kunder. I avtalen inngår leveranse av Mysoft 2016 Dynamics, med bygging av arbeidsprosesser optimalisert for automatisering og effektivisering av medlems – og kursadministrasjon. NSFs intranettløsning for tillitsvalgte og medlemmer videreføres integrert med den nye løsningen

– SAC Syndikalisterna, et uavhengig, direktedemokratisk fagforbund som er organisert i lokale driftseksjoner med stor selvbestemmelserett. Forbundet har ca. 5.000 medlemmer.

– Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsforbund, et politisk ungdomsforbund med over 10.000 medlemmer.

I tillegg har det i 1.halvår blitt inngått en rekke mindre avtaler med etablerte kunder om videreutvikling av dagens løsninger, noe som totalt sett har medført en vesentlig økning i selskapets ordrereserve for 2016 og 2017.