Et godt første halvår for Mysoft

Det har vært stor interesse for Mysofts integrerte CRM-løsninger i 1.halvår 2016, og en rekke etablerte og nye kunder har valgt å inngå avtaler med selskapet om levering av kundetilpassede organisasjonsløsninger basert på Mysoft 2016 Dynamics i 2016 – 2017.

Avtaler er blant annet inngått med følgende kunder:

Finansforbundet i Norge, en fagorganisasjon med ca. 25.000 medlemmer som var en av Mysofts første kunder på en Microsoft – plattform. Leveransen omfatter oppgradering fra Mysoft 2011 Dynamics til Mysoft 2016 Dynamics, samt oppgradering av integrert intranettløsning for tillitsvalgte og medlemmer med selvbetjeningsfunksjoner..

Norges Sykepleierforbund, en fagorganisasjon med over 90.000 medlemmer som er en av Mysofts største kunder. I avtalen inngår leveranse av Mysoft 2016 Dynamics, med bygging av arbeidsprosesser optimalisert for automatisering og effektivisering av medlems – og kursadministrasjon. NSFs intranettløsning for tillitsvalgte og medlemmer videreføres integrert med den nye løsningen

SAC Syndikalisterna, et uavhengig, direktedemokratisk fagforbund som er organisert i lokale driftseksjoner med stor selvbestemmelserett. Forbundet har ca. 5.000 medlemmer.

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsforbund, et politisk ungdomsforbund med over 10.000 medlemmer.

I tillegg har det i 1.halvår blitt inngått en rekke mindre avtaler med etablerte kunder om videreutvikling av dagens løsninger, noe som totalt sett har medført en vesentlig økning i selskapets ordrereserve for 2016 og 2017.