Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet og Mysoft har inngått avtale om leveranse av ny CRM-løsning, kursadministrasjon og datavarehus.

Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet og Mysoft har inngått en avtale om leveranse av ny CRM-løsning, kursadministrasjon og datavarehus. Leveransen av ny integrert CRM-løsning baserer seg på Microsoft Dynamics 365 som CRM-plattform.

Folkeuniversitetet er en ideell organisasjon som har som formål å bidra til et mer meningsfylt liv for den enkelte samt fremme livslang læring og likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter. Som offentlig godkjent studieforbund tilbyr Folkeuniversitetet kurs og studier for voksne innen yrkesfag, språk, kultur og fritidsaktiviteter, både som begynneropplæring og på videregående, fagskole- og høgskole/universitetsnivå. De fleste kursene er åpne for alle interesserte, men Folkeuniversitetet har også mange tilbud i bedriftsintern opplæring eller som oppdrag for offentlig sektor.

Hvert år deltar mer enn 160 000 voksne på ett eller flere av de 10 000 ulike kurs eller opplæringstiltak Folkeuniversitetet arrangere over hele landet. I tillegg deltar mer enn 20 000 voksne i bedriftsintern opplæring.

Avtalen innebærer at Folkeuniversitetet får en moderne og fremtidsrettet CRM- og kursadministrativ løsning for hele sin virksomhet på en enhetlig CRM-plattform, med mulighet for automatisering og effektivisering av arbeidsprosesser. Gjennom rollebasert tilgangsstyring vil CRM-løsningen tilpasses ulike roller og brukergrupper.

Dette er en viktig avtale for Mysoft, og som vil løfte kursløsningen vår og forbedre konkurranseevnen vår inn mot kursmarkedet og voksenopplæringen i Norge og Sverige. Valget av Mysoft som ny leverandør til Folkeuniversitetet er for oss også en anerkjennelse av vår kompetanse og erfaring med Microsoft Dynamics 365 som CRM-plattform og Mysoft 2021 Dynamics 365 som ledende basisløsning til organisasjonsmarkedet.

Vi ser frem til et godt og spennende samarbeid med dyktige og entusiastiske medarbeidere i Folkeuniversitetet!