Norske arkitekters landsforbund i drift med ny CRM-løsning

Etter en intensiv prosjektperiode på 5-6 måneder er Norske arkitekters landsforbund (NAL) nå i drift med Mysoft 2021 Dynamics 365. Løsningen bygger i sin helhet på Microsoft Dynamics 365 v.9. Løsningen er levert og driftes som en Mysoft skyløsning.

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. NAL arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser. NAL har om lag 4.000 medlemmer. NAL har et omfattende kurstilbud til sine medlemmer med kurser og arrangementer samt nettkurs med direkte strømming eller som opptak. Mysoft har levert en integrert kursløsning og løsning for kurspåmelding. Denne løsningen er igjen integrert med nye kurssider levert av Xlent.

Leveransen av Mysoft Dynamics i basisversjon består av følgende delsystemer, funksjoner og tjenester:

• Medlemsadministrasjon
• Kursadministrasjon
• Abonnement
• Integrerte arbeidsprosesser
• Arbeidsbord for brukere/brukergrupper
• Økonomimotor – fakturering, reskontro, betalingsløsninger
• Portalløsning med lokal medlemsadministrasjon for lokalforeninger og tillitsvalgte
• Selvbetjeningsløsninger for medlemmer; Min side, Bli medlem, Kurspåmelding mm
• Rettighetsstyring og tilgangsadministrasjon
• GDPR-funksjonspakke
• Tjenester for bygging av arbeidsprosesser, utvikling av kundetilpasninger samt implementeringstjenester

Vi ønsker NAL lykke til med ny CRM-løsning og ser frem til et godt samarbeid i årene som kommer!