HjärtLung og Mysoft har inngått avtale om leveranse av ny CRM-løsning

Riksförbundet HjärtLung (RHL) og Mysoft har inngått avtale. RHL valgte Mysoft og Mysoft Dynamics som ny CRM-løsning etter en omfattende og grundig anbudsprosess. Mysoft skal levere en komplett CRM-løsning basert på standardsystemet Microsoft Dynamics 365 v. 9. Viktig for valg av samarbeidspartner er at Mysoft som systemleverandør også tilbyr en aktiv forvaltning av løsningen gjennom et langsiktig samarbeid. Partene har derfor også inngått en vedlikeholds-, drifts- og forvaltningsavtale hvor CRM-løsningen leveres og driftes som en skyløsning.

Leveransen av Mysoft Dynamics 365 i basisversjon består av følgende delsystemer, funksjoner og tjenester:

 • Medlemsadministrasjon
 • Kursadministrasjon
 • Abonnement
 • Arbeidsprosesser for interesseorganisasjoner
 • Arbeidsbord for brukere/brukergrupper
 • Økonomimotor – fakturering, reskontro, betalingsløsninger
 • Portalløsning med lokal medlemsadministrasjon for lokalforeninger og tillitsvalgte
 • Lokal kursadministrasjon
 • Selvbetjeningsløsninger for medlemmer Min side, Bli medlem, Kurskalender, kurspåmelding mm
 • Rettighetsstyring og tilgangsadministrasjon
 • GDPR
 • Tjenester for bygging av arbeidsprosesser, utvikling av kundetilpasninger samt implementeringstjenester

RHL har opsjon på å ta i bruk Mysoft Innsamling i en fase 2. En mulig innfasing av innsamlingsløsningen blir først avklart etter at RHL har gått i drift med medlemsløsningen.

Riksförbundet HjärtLung er en landsomfattende pasientorganisasjon som jobber for at alle mennesker med hjerte-, karsykdom og lungesykdom skal ha et godt liv og få best mulig omsorg og livskvalitet. RHL er politisk og religiøst uavhengig og drives av ideelle krefter i foreninger på nasjonalt, fylkes- og lokalt nivå. RHL har i dag ca. 35.000 medlemmer, 141 lokalforeninger og 21 fylkesforeninger.

Vi ønsker RHL velkommen som kunde!