Hörselskadades Riksförbund valgte Mysoft

Hörselskadades Riksförbund (HRF) valgte Mysoft og Mysoft Dynamics som ny CRM-løsning etter en omfattende og grundig anbudsprosess. Valget falt på Mysofts nye skyløsning, da Mysoft kunne tilby en komplett samhandlingsløsning basert på standardsystemet Microsoft Dynamics 365 v. 9. Avgjørende for valget var også at Mysoft som systemleverandør kan tilby aktiv forvaltning av løsningen gjennom et langsiktig samarbeid, hvor nye versjoner til en forutsigbar pris inngår.

Leveransen av Mysoft Dynamics 365 i basisversjon består av følgende delsystemer, funksjoner og tjenester:

 • Medlemsadministrasjon
 • Kursadministrasjon
 • CRM og innsamling
 • Kampanje/utvalg
 • Abonnement
 • Saksbehandling og dokumentadministrasjon
 • Arbeidsprosesser for interesseorganisasjoner
 • Arbeidsbord for brukere/brukergrupper
 • Økonomimotor –  transaksjonsregister, fakturering, reskontro, betalingsløsninger
 • Portalløsning med lokal medlemsadministrasjon for lokalforeninger og tillitsvalgte
 • Lokal kursadministrasjon
 • Selvbetjeningsløsninger for medlemmer og givere; Min side, Bli medlem, Fast giver, mm
 • Rettighetsstyring og tilgangsadministrasjon
 • Tjenester for bygging av arbeidsprosesser, utvikling av kundetilpasninger samt implementeringstjenester

HRF er Sveriges største organisasjon for hørselshemmede – en ideell, partipolitisk og religiøs uavhengig folkebevegelse som arbeider for å ivareta hørselshemmedes interesser gjennom å opplyse, støtte og påvirke. HRF er for alle som har et hørselstap eller er døv, og for alle med tinnitus, hyperakusis eller Menières sykdom.

Les hvorfor våre kunder valgte Mysoft Dynamics 365

HRF har om lag 24 000 medlemmer i hele landet, med over 180 lokalforeninger fordelt på 22 distrikt. HRF bedriver også en omfattende innsamlingsvirksomhet for å kunne fremme forskning, støtte individuelle og forfølge saker som er viktige for hørselshemmede.

Vi er glade for at HRF valgte Mysoft, og ser frem til et spennende og godt samarbeid!