Systemmoduler i Mysoft Dynamics 365, versjon 9

Mysoft Dynamics 365, versjon 9, består av følgende integrerte hovedsystemer og systemmoduler som totalt sett dekker de fleste behov et større forbund eller forening har innen medlemsadministrasjon og medlemsservice. Følgende hovedsystemer og systemmoduler inngår i Mysoft Dynamics 365, versjon 9;

 • Menysystem basert på overordnet datamodell/systemarkitektur
 • Medlemsadministrasjon
 • Kursadministrasjon
 • Giveradministrasjon
 • Økonomimotor for fakturering av medlemskontingent / gaver / kurs / varekjøp og betalings-
  oppfølging med  medlemsreskontro og integrasjon til regnskapsløsning
 • Lønnstrekk for fagforbund
 • Saksbehandling
 • Dokumentadministrasjon
 • CRM og utvalg av kampanjemålgruppe
 • Varesalg og webshop
 • Mysoft Portal med selvbetjeningsfunksjoner som Min side, Bli medlem, Påmelding kurs,
  Gi en gave osv.
 • Lokal medlemsadministrasjon for tillitsvalgte med behov for medlemsinformasjon
  for lokale medlemmer
 • Lokal kursadministrasjon for tilknyttede organisasjoner som tilbyr kurs i egen regi og står for
  kursadministrasjon
 • Systemadministrasjon med rollestyrte tilgangsrettigheter for brukere av hovedløsning
  og for tillitsvalgte
 • Sikkerhetsmoduler for sikring av personrettigheter i henhold til GDPR
 • Dialogmodul for sikker kommunikasjon

Mysoft Dynamics 365 versjon 9, vil inneholde flere nye systemmoduler og betydelige funksjonsforbedringer sammenlignet med forrige hovedversjon. Herunder funksjonsutvidelser og forbedringer i Microsoft Dynamics, versjon 9, med blant annet et nytt brukergrensesnitt. I tillegg er det utført en rekke vesentlige forbedringer og tilleggsfunksjoner i Mysofts egne systemmoduler.

Les mer om hvorfor våre kunder velger Mysoft

Dette gjelder spesielt økonomimodul med fakturering, medlemsreskontro og betalingsoppfølging, samt kampanje- og utvalgsmodul for målrettede kampanjer. I versjon 9 er sistnevnte modul videreutviklet fra en begrenset giverløsning til en generell CRM-løsning som også dekker CRM-behov i fagforbund og interesseorganisasjoner.