Mysoft taper rettsak – Endring av markedsstrategi og prosjektrutiner

Mysoft inngikk i 2013 avtale med Norske Kiropraktorers Servicekontor (NKS) om leveranse av en CRM-løsning for medlemsadministrasjon og kursadministrasjon, samt ny hjemmesideløsning.

Avtalen var den aller første som ble inngått av Mysoft med en kunde basert på en Microsoft-plattform, med Dynamics CRM og SharePoint som sentrale løsningsapplikasjoner.

Leveranse til NKS skulle iht. avtalen skje i 2013, samtidig med leveranse til to andre fagforbund. NKS var den desidert minste av disse med sine 900 medlemmer, mens de to andre begge hadde over 20.000 medlemmer.

NKS var i full operativ drift med Mysoft medlem- og kursadministrasjon i løpet av 1.halvår 2014, og våre to andre fagforbund var også i drift som avtalt.

NKS-leveransen omfattet imidlertid også en ny hjemmesideløsning basert på Microsoft SharePoint, versjon 2011, og det viste seg at denne versjonen hadde vesentlige begrensninger innen publisering og dokumentadministrasjon. Dette medførte problemer med å komme frem til en design for hjemmesidene som NKS ville godta, samtidig som NKS ikke overholdt avtalte frister vedrørende endring av innholdssider i gammel hjemmesideløsning og publisering av disse i ny hjemmesideløsning.

Dette medførte sterk mistillit mellom NKS og Mysoft, og dette delprosjektet stanset opp.

Begge parter var av den oppfatning at motparten i større grad en den annen part hadde misligholdt avtalen, og saken ble bragt inn for retten. Dom i Lagmannsretten falt i desember 2017, og Mysoft tapte saken.

Hovedbegrunnelsen var at Mysoft forsettlig hadde misligholdt avtalen ved å unnlate å fullføre arbeidet med ny hjemmesideløsning. Dette selv om NKS ikke hadde medvirket til fullføring.

Med bakgrunn i denne kostbare kompetanseoppbyggingen besluttet Mysoft allerede i 2015 å legge følgende kriteria til grunn for fremtidige prosjektleveranser;

  • Mysoft vil ikke lenger tilby og levere hjemmesideløsninger.
  • I alle prosjekter utarbeides rammebeskrivelser med fokus på arbeidsprosesser i ny løsning. Rammebeskrivelsen må utarbeides i nær dialog med kunden, og være omfattende nok til at denne kan benyttes som referansedokumentasjon ved leveransekontroll og godkjennelse av leveransen.
  • Leveranseavtalen må definere begge parters ansvar og forpliktelser i prosjektet, og alle leveranseutvidelser må avtales skriftlig.

I tillegg har Mysoft med bakgrunn i vår erfaring fra NKS og andre mindre kunde-prosjekter, besluttet å ikke tilby våre løsninger til potensielle kunder som har for begrensede administrative ressurser til å kunne implementere integrerte samhandlingsløsninger.