Mysoft i 2018 – 2019

I løpet av 2018 fullførte Mysoft bygging og utvikling av Mysoft Dynamics 365, selskapets nye, integrerte samhandlingsløsning for fagforbund og foreninger i Norge og Sverige. Mysoft Dynamics 365 er basert på en Microsoft-plattform med SQL server som felles database for alle delsystemer i løsningen, Dynamics 365 for bygging av integrerte arbeidsprosesser, SharePoint for dokumentadministrasjon og .Net for egenutvikling av Mysoft-applikasjoner som inngår i løsningen.

Mysoft har i perioden 2014 – 2018 nedlagt over 20.000 ressurstimer i spesifikasjon, bygging, utvikling og testing av Mysoft Dynamics 365. Utviklingen er delvis egenfinansiert, og delvis kundefinansiert gjennom prosjektleveranser til viktige referansekunder som Norsk Tjenestemannslag, Norsk Sykepleierforbund, Fackförbundet ST og Norsk Folkehjelp.

Ved inngangen til 2019 hadde Mysoft totalt 38 fagforbund og foreninger som har inngått avtaler om leveranse av Mysoft Dynamics 365 i kundetilpasset versjon. Av disse var 28 kunder i operativ drift med sine løsninger ved utløpet av 2018, mens 10 kunder i henhold til godkjente prosjektplaner gikk i operativ drift i løpet av 1. halvår 2019.

I løpet av 2018 fikk Mysoft 12 nye kunder i Norge og Sverige. Av disse var avtalen med Vasabyrån / 7F, syv svenske fagforbund som valgte nye medlemsløsninger gjennom en felles anbudsprosess, av stor betydning for Mysoft både som referansesalg og for videreutvikling av Mysoft Dynamics 365 i bransjeversjon for fagforbund. Samtlige kunder skal ha en omfattende, integrert samhandlingsløsning bestående av de fleste systemmoduler i Mysoft Dynamics 365.

Den digitale arbeidsplass er skapt for brukerne

Mysoft inngikk i 2018 også viktige kontrakter med interesseorganisasjonene IOGT i Sverige, Hørselshemmedes Landsforbund og Human-Etisk Forbund i Norge. Leveransene til disse tre kundene består også av komplette samhandlingsløsninger med stor bredde i funksjonalitet. Disse kundene blir på samme måte som Vasabyrån / 7F viktige referanseprosjekter for Mysoft.

Mysoft har i dag 34 ansatte i Oslo og Stockholm, og organisasjonen er godt tilpasset de ressursbehov selskapet har for å videreføre dagens strategi og nå sine målsetninger for 2019. Selskapets kompetanse innen bygging, utvikling og implementering av kundetilpassede systemløsninger for fagforbund og foreninger, herunder på de sentrale Microsoft-applikasjoner som inngår i løsningen, opprettholdes og forbedres løpende gjennom prosjektleveranser til nye kunder.

Les mer om hvorfor våre kunder velger Mysoft

Mysoft hadde i 2018 et resultat før skatt på ca. 5,8 mill. kr. av en omsetning på 45,0 mill. kr. Selskapets egenkapital er på ca. 14 mill. kr., og likviditeten er meget god. Selskapet har ingen lånegjeld og ingen aktiverte utviklingskostnader.

I løpet av 1. halvår 2019 ble Mysoft Dynamics 365 implementert og satt i operativ drift hos 9 av våre nye kunder i Norge og Sverige. Dette var i henhold til avtalte prosjektplaner med kundene.

Mysoft Dynamics er i dag den mest omfattende samhandlingsløsningen for forbund og foreninger i Norge og Sverige.