Human-Etisk Forbund i drift med ny samhandlingsløsning fra Mysoft

Human-Etisk Forbund (HEF) har i februar 2019 gått i drift med ny integrert samhandlingsløsning fra Mysoft. Leveransen har vært omfattende, men prosjektet har likevel blitt gjennomført på kun fem måneder. For et så stort og omfattende prosjekt er fem måneder ny rekord i Mysoft. At vi har klart å kjøre et så hurtig og effektivt prosjekt uten at det har gått ut over kvaliteten skyldes bl.a.

 • En dedikert og fokusert kunde med svært kompetente prosjektdeltakere
 • Mysoft Dynamics er en bransjeløsning for interesseorganisasjoner som dekker det meste av funksjoner og arbeidsprosesser denne typen organisasjoner har behov for
 • Mysoft har ressursene samt stor erfaring og kompetanse på å kjøre denne type prosjekter

Leveransen av Mysoft Dynamics i basisversjon består av følgende delsystemer, funksjoner og tjenester:

 • Medlemsadministrasjon
 • Kursadministrasjon
 • CRM og innsamling
 • Dokumentadministrasjon
 • Frivilligadministrasjon
 • Arbeidsprosesser for interesseorganisasjoner
 • Arbeidsbord for brukere/brukergrupper
 • Økonomimotor – transaksjonsregister, fakturering, reskontro, betalingsløsninger
 • Portalløsning med lokal medlemsadministrasjon for lokalforeninger og tillitsvalgte
 • Lokal kursadministrasjon
 • Selvbetjeningsløsninger for medlemmer og givere; Min side, Bli medlem, Fast giver, Kurskalender og kurspåmelding, verveshop mm
 • Rettighetsstyring og tilgangsadministrasjon
 • Tjenester for bygging av arbeidsprosesser, utvikling av kundetilpasninger samt implementeringstjenester

Les mer om kompetanse og prosjektkvalitet

Human-Etisk Forbund er et humanistisk livssynssamfunn som arbeider for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere det humanistiske livssynet. HEF har ca. 90.000 medlemmer, og er en av de største livssynsorganisasjonene i Norge utenfor Den norske kirke. Forbundet har ca. 90 medarbeidere hvor omtrent halvparten har sin arbeidsplass ved forbundets 16 fylkeskontorer. HEF betjener et stadig økende antall mennesker og har ca. 120 lokal- og fylkeslag spredd over hele landet.

Vi er glade for samarbeidet med Human-Etisk Forbund, og ser frem til et fortsatt aktivt og godt samarbeid!